КАКВО СА ЦЕННОСТИТЕ? Нещо скъпо… като бижута, произведения на изкуствата, нови коли. Така ги разбира студентка, която участва в семинар по маркетинг. Лекторът обаче зададе този въпрос с друга идея. За щастие в аудиторията имаше и млади хора, които предложиха като отговори „нравственост, морал, етика, принципи…“. Това са хубави категории, но от значение е не само съдържанието им, но и начина, по който те действително са част от нашето ежедневие.

Личните разбирания на всеки за разликата между добро и зло формират неговите етични ценности. Ежедневните решения и изборът, който прави с всяко свое действие или бездействие, са характеристика на неговата нравственост, неговата природа. Еволюцията на нашето поведение, което ни различава от това на животните, ни дава възможност да постигнем нещо отвъд границите на физическото битие. Абстрактното мислене, осъзнатото приемане на преходността и връзките между различни понятия разширяват хоризонтите ни. Това е повече от хубаво, но също толкова опасно.

Морал е да правиш това, което се очаква от теб. Той е социална рамка, която предлага готов отговор на колективното възприемане, кое е добро и кое зло. Организациите с идеална цел за подпомагане на нуждаещите се имат точно толкова ясно изразени граници на допустимото поведение, колкото са и на мафиотските структури. Защитаващите своите, в даден момент, територии определят като недопустими набезите на вражеската страна. Те услужливо забравят онази част от своята история, в която са били в ролята на узурпатори.

От ключово значение за правилното развитие на всяка организация е ясното идентифициране на нейната бизнес Мисия и Визия за постигане на желаните цели. Говорейки за пазари и завладяването на нови сегменти или дялове, на преден план излиза и необходимостта от Стойност. Тя е за сътрудниците в процеса на работа и клиентите, за да предпочетат предлаганите продукти или услуги.

През 2004 година основателите на корпорацията Google публикуват манифест „Don’t be evil” – „Не бъди зъл“. Той дава насоки за директно или индиректно отговорно обслужване на потребителите в целия процес на взаимодействие с предлаганите услуги и системи. Това е изцяло етична ориентация към личния избор да правиш добро – зачитайки правата на другите, точно колкото и своите лични.

При формирането на Alphabet Inc. през 2015 година – холдингова структура, която обединява всички бизнес дейности на американската компания – водещо става мотото „Do the right thing“ – „Постъпвай правилно“. Едно допълващо морално послание, което е насочено към постигането на по-добри резултати при работа в екип на множество бизнес единици.

През април 2018 година обаче „Не бъди зъл“ изчезва от официалния Кодекс за поведение. Времето ще покаже дали това ще бъде възприето от потребителите като морал без етика и каква Стойност ще има бизнеса на Alphabet за тях.

Този казус може да се отнесе и към интересен социален въпрос: какво е бъдещето на едно общество, в което хората съобразяват самата си същност с преобладаващо мнение на групата?

Да имаш власт над себе си, за да водиш другите“ е основно разбиране в Източната философия. То е свързано със себепознанието и успешното взаимодействие за постигане на по-добри резултати.

И вярата в по-доброто бъдеще чрез разбиране и зачитане на личното пространство на всеки може да промени средата ни в положителна посока.

Заглавно изображение: Michael Tompsett
Картотека
Аз и другите: това сме ние - ценности, морал, мисия и визия
Публикация
Аз и другите: това сме ние - ценности, морал, мисия и визия
Описание
За етичната ориентация към личния избор да правиш добро – зачитайки правата на другите, точно колкото и своите лични.
Автор