Всяко пътуване има своята абсолютна (билети, нощувки, храна, развлечения), а също и добавена стойност (приключения, впечатления, истории за разказване). Първата група е с лесна метрика, защото е свързана с някакви числа, докато втората е в резултат от стечение на обстоятелствата, но и според личното възприятие. Въпросът дали екскурзията е награда за добре свършена работа, или е за уроците на Живота – няма своя еднозначен отговор, въпреки преобладаващото мнозинство. И това е хубаво, защото дава повод за размисъл в няколко направления.

Резултати от анкета „Пътешествията са“

  • 27% – награда за усърдна работа
  • 73% – образование за Живота

Да се направи резервация, която отвежда към едно различно място, е лесен начин да се излезе извън рамките на ежедневието. Далеч от екрана на компютъра и множеството служебни разговори е привлекателна идея, която движи индустрия за милиарди. Около 10% от БВП на Европейския съюз се генерира от свързани с туристическия бизнес дейности. Всички разходи в едно пътуване може да се разглеждат като пречка то да се осъществи. Но може и да бъда силно мотивиращ фактор за здрава работа и стремеж за по-добри резултати, които да осигурят по-високо възнаграждение, част от което да послужи за организирането на следващата екскурзия. След като финансите са налице (по един или друг начин) е важно решението те да бъдат инвестирани правилно.

Срещата с разнообразни култури, посещаването на нови места и решаване на различни организационни предизвикателства са само част от факторите, които могат да променят светогледа на човек по начин, който никое училище не може.

Кажи ми и ще го забравя.
Покажи ми и ще го запомня.
Участвам ли – ще го разбера.

Китайска поговорка

Разбира се, съществува и риск – пътуването да бъде повърхностен и „разходната част“, кризисни моменти или логистични проблеми с отменени/пропуснати свръзки да обезценят добавената стойност. Възможно е времето да бъде недостатъчно или неподходящо и в резултат изборът за призвание Приключенец да бъде невъзможен. Тогава форматът да бъде определен като „полуфабрикатна екскурзия“ и под съмнение за всички ползи при един прочит набързо.

Ролята на пътешествията е поле за широка дискусия. В нея могат да се търсят отговори на множество въпроси: достатъчна награда ли е уикенд в някоя европейска столица за всичките усилия през седмицата на работа? Трябва ли туристът да се прибере с пълни чанти от скъпи брандове или е по-важно в галерията на телефона да има нови десетки снимки от сгради, които ще си останат там, където са били и преди? Всяка история ли трябва да се разказва или преживяването на учебниците по география и интересните публикации в туристически блогове е достатъчно?

Картотека
Пътешествията - начин на употреба
Публикация
Пътешествията - начин на употреба
Описание
Дали екскурзията е награда за добре свършена работа, или е за уроците на Живота - няма своя еднозначен отговор, въпреки преобладаващото мнозинство. Това е хубаво, защото дава повод за размисъл в няколко направления и е поле за широка дискусия.
Автор