Категория: Toastmasters Varna


Защо Toastmasters е най-успешната програма за лидерство?

Вече 100 години Toastmasters International обединява с утвърдена програма клубове от цял свят, където се придобиват  умения за лидерство: презентиране пред публика, активно слушане, даване и получаване на обратна връзка, майсторство при импровизации, дебати.

Историята продължава >>

Предговор за преговорите

Заставам днес тук пред вас с ясното съзнание, че ви дължа едно признание. Става въпрос за един етап от моя живот, свързан с възпитателните процеси. Тези от вас, които свързват думата „възпитание“ с някакво тежко преживяване – трябва да ви ударя спирачка и да ви кажа, че всъщност – от малък съм възпитан в любов към словото.

Историята продължава >>

Рекох да ти река

СЛОВОТО Е ДЪХ НА ЖИВОТ. В това вярва Шекспир. А вие? Аз лично не бих. Не че идеята не е красива, но цитатът е от филм. Така че, колкото и хубава да изглежда тази мисъл, аз имам известни резерви за нейната автентичност. Примерът иде да покаже, че независимо колко голяма е силата на едно послание, много неща могат да се объркат. Затова днес фокусът е не красотата на комуникацията, а нейната ефективност.

Историята продължава >>

Каламбуративно

Концепцията за лидерството, каквото го познаваме днес, възниква не в каменната епоха, заедно с разумния homo-sapiens, защото някой е трябвало да предвожда племето, a в една каменна кариера. Когато на един от работниците му предлагат пет пари повече за да пренесе пет камъка повече. Какъв е резултатът – след като той подобрява работата си, повече започват да мъкнат и останалите от бригадата му.

Историята продължава >>

Слизам на следваща спирка

VARNA TOASTMASTERS e клуб за развитие на умения за публично говорене и лидерство. Срещите се провеждат два пъти в месеца и са отворени както за членове, а също са и със свободен безплатен достъп за гости. След представянето на предварително подготвени речи, всеки от присъстващите може да участва във втората част с импровизации. Развитието на умения за…

Read More