Знаеш ли, какво правят достигналите до тайната на сърцето? Не се ядосват. Не се сърдят. Не обиждат. И не се обиждат. Във всичко красивото виждат. За нищо не обвиняват хората. Защото знаят, че всичко им е от Бога. И мълчат. Мълчейки – говорят.

Руми

Тайната на сърцето аудио:

Руми е живял в Персия през 13-и век. Юрист по професия, но останал в историята със своята поезия за сърцето, душата и любовта. Oсновна тема в творчеството му е идеята, че разбирането на тайните, пазени в сърцето на човек, може да доведе до по-дълбока връзка с божественото, вселената и собствената душа, преодолявайки обикновените съдби и обществени очаквания.

Страхът от това, колко раними сме всъщност и притеснението да защитаваме себе и другите, са източниците, които заключват сърцето ни. На това Руми противопоставя в своите прозведения идеята за просветленост и свободата от нужда да съдим самите себе си или тези около нас.

Безусловното приемане е философия, която заема централно място във водещите световни религии. В християнството Божията благодат е дар, изповядващите ислям се насърчават да търсят прошка и да бъдат състрадателни, а в будизма практиката на любяща доброта (Метта) и състрадание (Каруна) е ключова за приемането на всички живи същества и реалността на настоящия момент.

Познанието не изключва вярата, а я допълва със стойността на осъзнатото преживяване.

Интересно е как уповавнето на една идея за абсолютност е вид способност да се изгради свързаност на доверие към себе си и с околните.

Картотека
Тайната на сърцето
Публикация
Тайната на сърцето
Описание
Знаеш ли, какво правят достигналите до тайната на сърцето? Не се ядосват. Не се сърдят. Не обиждат. И не се обиждат. Във всичко красивото виждат. За нищо не обвиняват хората. Защото знаят, че всичко им е от Бога. И мълчат. Мълчейки - говорят.
Автор