ТЕЗИ ТРИ НЕЩА са винаги там. Независимо от всичко друго – те са част от изминалото време. Достатъчно е да се погледне, за да бъдат видeни. Техниките за медитация, а и самата концепция въобще, са необходими в натовареното ни ежедневие, но не винаги се вписват в него. И точно отговорът на един въпрос за ТЕЗИ ТРИ НЕЩА е лесен начин, да се осъзнае, че винаги има защо да заспиваме спокойно с благодарност за преживяното и с надежда за доброто, което предстои.

Осъзнаването на настоящия момент (mindfulness) е умение да се възприема живота и света около нас без емоционално преживяване. Да се запази спокойствие, без то да се бърка с апатия. Подобно на малките деца, между 1 и 5 години, погледът да бъде широко отворен, а съзнанието да възприема свободно случващото се. Тяхната способност да се учат спонтанно и без страх от провал е двигател за израстването им.

В определен момент този стремеж сякаш се губи. Светът за почва да се случва тръде бързо и в строго определени рамки. Но енергията остава и пo погрешен начин се превръща в хаотично преживяване на „преди“ и „след“. Без да се вижда „сега“.

Мечтата за щастие принадлежи на всеки човек. Без значение от пол, възраст и религия – да се открие благоденствие е основна движеща сила. И въпреки продължаващите изследвания в търсене на въпроса „какво е щастие и как да го постигнем?“, има едно единствено сигурно нещо:

Щастието е индивидуално преживяване, което може да се показва или да не се изразява.

То е състояние на духа. Динамично. Податливо на влияние, но и със силата да променя. Това може да се използва по лесен начин, който да отключва фаза на осъзнатост в настоящия момент. Техниката на ТЕЗИ ТРИ НЕЩА е лесна за прилагане и с доказана ефективност. Звучи като въведение на окултна литература със съмнителна стойност, но последователната логика на нейното функциониране може да убеди и най-резервираните. Които не би следвало да са стигнали до тези редове.

Основният принцип при този метод е фокусът върху стойностните неща от ежедневието. Малките събития, а също резултатите, които се забелязват след усилена работа или съвсем „случайно“ се случват.

В края на деня, точно преди сън, има един въпрос, който помага да се осмисли живота „Кои са ТЕЗИ ТРИ НЕЩА, за които съм благодарен днес?“.

Възможно е отговорът сам да изскочи в съзнанието. И това е добре.

Или да е необходимо да се преосмисли, какво се е случило през деня. И това е добре, защото така се отправя поглед с внимание към детайлите в търсене на доброто.

Или всичко, което се появи в съзнанието, да е преобладаващо негативно. И това също е добре, защото трябва да бъде игнорирано. Не е то, което се търси. Не е то, което има стойност.

Или списъкът да се окаже прекалено дълъг. И това също е добре, защото предизвиква да се види голямата картинка и потърси общото.

Знаейки кое радва, как да се види детайла, какво не е необходимо и каква е голямата картинка, се развива умение за стойностно възприятие. С течение на времето и практиката, то става рефлекс, който се изразява все по-силно в ежедневието.

Съществуват редица мобилни приложения, които имат функции в тази насока.

Има обаче и лесен, безплатен начин, който може да се използва:

Един Google формуляр с полета за отговор на въпроса „кои са ТЕЗИ ТРИ НЕЩА“, възможност за коментар и скала за обща оценка.

Отговорите се съхраняват защитено и след период от време могат да бъдат използвани за самоанализ в търсене на личното щастие. Което винаги е там, а после някъде другаде.

Важното е да бъде „сега“.

Картотека
В края на деня тези три неща са винаги там
Публикация
В края на деня тези три неща са винаги там
Описание
Щастието е състояние на духа. Динамично. Податливо на влияние, но и със силата да променя. Това може да се използва по лесен начин, който да отключва фаза на осъзнатост в настоящия момент.
Автор