Начинът на взаимодействие определя решението дали да се случи нещо, или не. При междуличностните взаимодействия има възжмоност за адаптивност – според ситуацията, отношенията и други фактори. Дизайнът на продуктите може да компенсира до известна степен някои недостатъци или да създаде такива трудности за потребителя, че в определен момент той да се откаже да ги използва. Или още по-лошо: негативното му впечатление да е толкова силно, че споделяйки го с други хора да унищожи потенциала на всички вложени усилия и добри намерения. Какво повече от красиви картинки е продуктовият дизайн, който осигурява удовлетвореност от употребата и постигнатите резултати?

Отговорът на този въпрос може да бъде много обширен. Различните ситуации, професионален опит и лични впечатления създават, ако не безкрайна, то една наистина феноменална вариативност. Днес са достъпни редица инструменти, които позволяват с няколко движения по екрана да се проектират решения, които до съвсем скоро бяха възможни само за профилирани инженерни специалисти.

За щастие технологиите отключиха безгранично поле за въображението. Анализите на потребителската ползваемост в дигитална среда систематизираха творческите виждания и насочиха решенията към една единствена цел – потребителят да реализира лесно своите намерения. И това да носи бизнес ползи.

Независимо дали става въпрос за интернет магазините на различни малки и големи марки или информационни портали, между тях винаги има нещо общо. То може да се открие в структурата, категоризирането, предоставянето на информацията и начините за взаимодействие с нея.

При софтуерният дизайн също има определени очаквания, на които трябва да се отговори адекватно.

Програмите за редакция на текст, например Word от Microsoft Office пакета и алтернативния Google Docs за работа в браузър, предлагат бял лист с бърз достъп до най-често използваните инструменти за редакция в горната част на екрна. Дори интерфейсът да е на непознат език, съвсем основателно е предположението, че съхраняването на документа в различени формати е достъпно още в първата група от функции на пълното менюто, което често е с едно и също име Файл.

При специализираният софтуер обаче има едно сериозно предизвикателство с информацията – нейният тип, начина на нейното представяне, работата с нея и нейната защита. Добрият дизайн има предвид нуждите на потребителя отвъд самата програма и конкретните цели, с които тя се използва.

Работата с бизнес продукти трябва да добавя бизнес стойност

В тази публикация са разгледани важните въпроси при проектиране на нещо повече от визуален дизайн на бизнес система за таблет и компютър, в която има данни на клиенти, партньори и финансова информация. Представят се решения, които подпомагат естественото извършване на ежедневните дейности за постигане на бизнес целите на организацията.

Сигурност

GDPR постави пред широката общественост въпроса за важността на личната информация. Темата придоби още по-голямо значение при проектирането на продукти. Редица доклади показват, че най-слабото звено в опазването на информацията остава човешкият фактор.

Добрият софтуерен продукт е защитен не само технологично, а също и чрез влагането на превантивни механизми, които са част от начина му на употреба

Двуфакторната идентификация вече е добре позната. Благодарение на нея банкирането е по-сигурно с допълнителен динамичен код, който се използва при потвърждаването на транзакция.

Традиционните пароли са ненадеждни, подобно на използването само на номер на банкова карта при покупка. Те не се сменят за твърде продължителен период. Дори потребителят да е принуден от системата да подмени настоящата си парола, често се получава използването на една и съща комбинация от символи за достъп до различни системи.

Еднократна парола е решението с най-висока степен на защита

Допълнителното ограничение за алтернативен начин на достъп и първоначалното конфигуриране на процеса при вход повишават степента на сигурност.

Начало

Подобно на начална гара и този екран трябва да позволя на потребителя да се ориентира лесно как най-бързо да достигне до желаната дестинация. При функционалният дизайн тук ще бъде пълен списък в групи на всички опции, които се предлагат.

При потребителският дизайн – връзките към най-често използваните модули са ясно обозначени и основните бизнес акценти са на фокус.

Постоянството при начина на разположение на елементите, тяхната пропорционалност и отговор на очакванията за функционалност са най-силно изразени в заглавната част на екрана. Тя трябва да запазва своя вид във всеки от модулите, да осигурява бърз достъп до тях и често там е полето за търсене на информация.

Изборът на Google като предпочитана търсеща система се дължи на резултатите, които показват в добре организиран вид всичко и от всякъде. Независимо дали те включват справка за историческа личност от енциклопедия, биографичен филм или заведение в центъра на Лондон с това име.

Конкурентно предимство на бизнес система може да бъде предлагането на същия подход – едно поле да се използва за търсене в целия масив от информация. Това създава предизвикателства от техническа гледна точка, но те могат да бъдат адресирани с прилагането на логика според типа на входящите данни.

Например, при търсене на числа е твърде вероятно потребителят да подава телефонен номер. Ако в началото им има буква, която се използва при съставянето на идентификатори на фактури – резултатите от първа страница може да бъдат само от базата, където са записани счетоводните данни. Насочващ може да бъде и символът @, който да определи първа заявка към таблица с електронни адреси.

Акцентите в дизайна на интерфейса трябва да подпомагат извършването на приоритетните бизнес дейности с улеснен достъп до необходимите модули. Добавянето на метрични показатели може да се използва за приоритизирането на задачите и утвърждават усещането за отговорност.

Силата на един продукт е до каква степен той може да се интегрира към други софтуерни решения. Обезпечаването на една е-комуникация, така че тя да бъде сигурна и надеждна, е трудоемко и скъпоструващо.

От друга страна, голяма част от бизнес информацията е точно там. За да се спестят усилия на потребителя, може да се потърси вариант за представяне на отбелязани и категоризирани кореспонденции, както и индикация за новополучените писма като се използва протоколна IMAP връзка към e-mail сървъра. Подобно на приложението Outlook – информацията ще се извлича и представя, без самата платформа за осигурява e-mail услуги.

Последователност

Тази комуникационна група от функции има своето място и на останалите модули. Заедно с повтарящата заглавна част се формира усещане за познаване на системата и среда, в която има ред. Еднаквото разположение на обектите улеснява потребителя в извършване на неговите задачи и му дава възможност да се фокусира.

Често в бизнес софтуера крайните клиенти са отделени от информацията, която предоставяните им услуги. Това деперсонализиране отдалечава и често води до прекъсване на връзката с концепцията за потребителски насочен бизнес.

В процесите на една сделка винаги участват хора. И тяхното присъствие трябва да е част от дизайна на информационна система.

Общата информация може да бъде допълнена с отделен файл.

Това насочва вниманието към организирането на документи, които са прикачени към профила. И тук, следвайки принципите за последователност, могат да бъдат определени категории за филтриране или да се използват дати за дефиниране на период.

Запазвайки този принцип на дизайн прави работата с други модули лесна и позната за потребителя. Дори когато те са свързани с други модули и функции.

Комбинацията от последователност при създаването на акценти за бизнес фокус, познати функции и начин на свързване между отделните модули прави възможни интересни решения в дизайна. В този случай потребителят на софтуера не е изправен пред таблици, а може да работи уверено с един лесно разбираем интерфейс.

До колко един дизайн е добър се определя от това дали може да се запази при работата с различни групи от данни, които имат връзка помежду си. При бизнес приложенията често е включена информация за различни контрагенти.

В този случай общото между тях е услугата, която бизнеса предоставя – да организира връзка между отделните участници, техните желания и решения, а също и да следи паричните транзакции, които носят финансова полза на компанията.

Познавайки основните принципи, които се прилагат в дизайна за представяне на информацията и работата с нея, потребителят на платформата лесно може да се ориентира във всеки от модулите, които са свързани с бизнеса.

Защо потребителският дизайн е важен за бизнес софтуера?

Накратко – защото се използва от хора.

Може да изглежда, че нямат избор, но това не ги лишава от правото да имат отношение.

Част от природата ни е желанието да работим умно, а не тежко.

Влагайки бизнес логика и цели в начина, по който функционира един продукт се улеснява работата с него не само „защото е хубав“.

Естественият ход на необходимите действия за постигане на потребителските цели, последователността на организацията на визуалните елементи прави използването му приятно.

И когато на човек му е хубаво – той работи по-добре, допуска по-малко грешки и е мотивиран да постига своите цели.

Картотека
Защо потребителски дизайн?
Публикация
Защо потребителски дизайн?
Описание
Как естественият ход на необходимите действия за постигане на потребителските цели, последователността на организацията на визуалните елементи правят работата с един продукт приятна.
Автор