Да се отговори кратко на този въпрос е лесно. Защото вече 100 години Toastmasters International обединява с утвърдена програма клубове от цял свят, където се придобиват  умения за лидерство. Освен усвояването на различни стилове за презентиране пред публика, фокус са и други ключови компетенции – активно слушане, даване и получаване на обратна връзка, майсторство при импровизации, а също е застъпено и дебатирането. На първо четене този отговор е кратък, но не достатъчно изчерпателен. Така че е някак си нужно е да се разгледа в подробност всеки един от тези елементи.

Необходим е кураж да станеш и да говориш.
Кураж е необходим и да седнеш да слушаш.

Уинстън Чърчил

Изправянето пред аудитория, вниманието на която е изцяло насочена към това, което се казва, е меко казано стресиращо. Ако някой твърди, че не е – не му вярвайте. Явно страхът от говорене пред публика така го сковава, че сам не усеща, какво точно изпитва. Означава ли това, че хората, които най-малко разбират се обясняват най-уверено? Отговорът е категорично не. Защото добрата подготовка предотвратява провалянето на плана. И на първо място е необходимо да има някаква идея в структуриран вид. Всъщност е задължително.

Всеки Toastmasters клуб разполага с ясна рамка на своята организация- как се провеждат срещите, по каква програма и кой с каква задача е. Независимо дали става въпрос за а-брояч, който трябва да следи за „хъкания и мъкания“, или за домакин на събитието – всяка отговорност е ясно разписана и лесна за изпълнение. И какво общо има това с лидерските умения? Наличието на тези специални роли е ключово за създаването на условия за правилно протичане на процесите за постигане на крайната цел – създаване на среда за развитие на лидерски умения. А и всяка учи на много – да се слуша внимателно, да се обръща внимание на детайлите и да се следват процедури. Все неща, които се пишат в една автобиография, но в този случай те са истински.

Юбилейна среща №50 Varna Toastmasters, 13/07/2021

Същината на лидерската програма са ресурсите, до които всеки член на клуба има достъп. В глобалния учебен център – base camp – са публикувани не само ръководства за структура на публични речи, но също и редица инструменти за самооценка. Те могат да бъдат използвани да се определи нивото преди и след представяне на реч пред аудитория. Защото истинските лидери са тези, които се променят. Те имат ясна самооценка, визия за себе си и могат да постигнат развитие. Разбира се, знанието е полезно само с много практика. Така то става рефлекс на поведение.

Мисията на всеки клуб е създаването на подкрепяща среда. Обратната връзка, която получава ораторът от своя оценител и анонимно от всеки присъстващ, има за основна цел да бъде полезна. Да посочи силните страни и тези, които могат да бъдат подобрени. Всичко това в конструктивен вид.

Секцията „За любознателните“ по-долу обяснява научната обосновка за психологически успех на тази програма за лидерство на Toastmasters International.

Ако вече се е породила някаква доза любопитство – ред е на добрите новини! Срещите са отворени за посещение на гости. Точно така, преди да се вземе решение за членство, всеки може да присъства и по-важното: да вземе участие в сесията с импровизации. В този модул се представят кратки речи, с максимална продължителност от 2 минути по тема, която се разбира на момента. Буквално когато човек застане пред присъстващите. Но няма страшно! Или не поне много – това е забавната част в програмата. Отново се наблюдава за паразитни фрази или звуци, но пък е весело и може да се спечели титлата „Най-добър импровизатор“. А също така е бърза диагностика на уменията за говорене пред публика. При това безплатно.

Друг интересен и периодичен формат са дебатите, които се организират. Тяхната основна цел, освен бърза реакция, е да се развият и умения за комбинативно мислене. Задачата е да се спечели не с надприказване, а чрез промяна в желаната посока нагласата на аудиторията.

В контекста на преобладаващата днес дигитална свързаност и виртуална комуникация, много е възможно всяко от тези лидерски умения, които развива Toastmasters, да се поставят под въпрос. Колко важни са те в един конферентен разговор пред монитора? Истината е, че лидерството в своята същност е ефективна комуникация. Без значение от средствата и мястото.

Първо трябва да чуеш, а след това и да се вслушаш дори в това, което не е изречено. Да можеш да подредиш мислите си и да си сигурен, че те ще достигнат своя получател, а също така той ще разбере точно това, което имаш предвид. Да бъдеш адаптивен, комбинативен и въздействащ.

Това е концепцията на програмата за лидерски умения, които Toastmasters развива вече 100 години в цял свят. На множество езици, един от които е и българският.

Във Варна се провеждаха срещите на първият Черноморски клуб в България и първият клуб в цял свят, в който участието е на български език. В Пловдив форматът е виртуален, достъпен за всеки от всяка точка на света и по регламент са допустими представяния на български и на английски език: https://www.facebook.com/toastmastersplovdiv


За любознателните от Wikipedia:

Прозорецът на Джохари е когнитивно психологически инструмент, създаден от Джоузеф Луфт и Хари Ингам през 1955 година. Човешката личност е представена в него с четири области:

Прозорецът на Джохари

  • Публична личност – Човек има своя част, която е публична
  • Частна личност – Човек знае за себе си нещо, което не разкрива пред други хора
  • Сляпо петно – Поведенчески фактор
  • Несъзнавано, непозната област – Безсъзнателно, подсъзнателно и несъзнателно

Човек повишава самопознанието си, когато говори за себе си и слуша мнението на другите за него.

Участието в клуб на Toastmasters гарантира необходимите инструменти и подкрепящата среда за развитие на ключови лидерски умения.

Картотека
Защо Toastmasters е най-успешната програма за лидерство?
Публикация
Защо Toastmasters е най-успешната програма за лидерство?
Описание
Вече 100 години Toastmasters International обединява с утвърдена програма клубове от цял свят, където се придобиват  умения за лидерство: презентиране пред публика, активно слушане, даване и получаване на обратна връзка, майсторство при импровизации, дебати.
Автор