Съкровищница от знания или килер, където са прибрани вехтите премени на отминали епохи – какво е народната мъдрост? Критичният поглед към единния глас на масите поставя въпроса дали те не са някаква задушаваща прогреса глупост? Да се отговори уверено обаче не е толкова просто.

Дяволът е в детайлите.

Пословиците имат за цел да предадат в синтезиран вид наставления, които да предпазят общността и да я подпомогнат в нейното ежедневие. Те могат да действат като колективна памет и да насърчават сътрудничеството в групата. Имат своето ценно познание, но може и да представят една изкривена истина. Затова е необходимо да се насърчава здравословния скептицизъм. Критичното оценяване и откриване на алтернативни гледни точки обрисуват другата страна на тази монета. А за да бъде тя със стойност – трябва да има и опако.

Несправедливото богатство не трае дълго.

Моралът е резултат от комбинация на лични решения и обективни условия. Дори предопределени на пръв поглед теми, например за консумацията на алкохол, могат да предизвикат дискусии с интересно съдържание. Като аргументация могат да се посочат и „обществените нрави“ – в четири часа следобед трета ракия пият (и жените бият, ако става въпрос за северозападна България). Важното е да се запази ясна представа, кои действия са добри.

Идеята за „правене на добро“ може да има своето тълкование в различните групи. Някои ги виждат като постъпки, които допринасят с благо и са без лична изгода. За други „добро“ може да означава спазване на трайно установени норми, дори когато те не са правилни в един по-широк контекст.

Направи добро и…

… трябва да се продължи напред.

Няма защо да се търси отговорност или внушава чувство за дълг. Времето е твърде ограничено, за да се създава усещане за зависимост. Народът не случайно е казал, да се хвърли зад гърба (или в морето, ако си някъде по източната граница на България).

… то трябва да се помни.

Добрият пример трябва да се споделя и да бъде основа за качествени отношения. Той може да възпитава в чувство на благодарственост и онзи, който е извършил доброто дело – да го мотивира да надгражда. Да продължава напред като запази своите морални съображения чисти.

Картотека
Добрите дела: в кадифена тишина или сред звуците на фанфари?
Публикация
Добрите дела: в кадифена тишина или сред звуците на фанфари?
Описание
Съкровищница от знания или килер, където са прибрани вехтите премени на отминали епохи - какво е народната мъдрост? Критичният поглед към единния глас на масите поставя въпроса дали те не са някаква задушаваща прогреса глупост? Да се отговори уверено обаче не е толкова просто.
Автор