До каква степен имам контрол върху това, което ми се случва?“ е въпрос, който човек е склонен да си задава по-често при по-значими събития в своя живот. Дали решенията са наистина израз на свободна воля, или са резултат от сложна мрежа на външни сили и вътрешни състояния? За щастие този дебат съществува от древни времена и макар да няма категоричен победител – има начин, който може да помогне в ежедневните ситуации. Независимо колко комплексни или напротив – тривиални – са те.

Свободна воля: Илюзия или реалност?

До колко в тази (или онази) ситуация реално имах контрол над решението си и как реагирах, вземайки предвид обстоятелствата?“ достига до сърцевината на концепцията за Свободната воля. Защото тя не се отнася до безкраен набор от възможности, а до личния избор, независимо от проявените външни сили. Колкото и абсолютни да са те. Съществува обаче и друга категорична гледна точка.

Детерминизъм: Не сме ли ние просто марионетки на конци?

„Не беше ли поведението ми изцяло определено от външните условия, ограничените опции и предопределения ход на събитията?“ отразява приемането, че всяко действие е в резултат на различни по сила фактори от миналото. Например възпитанието, взаимоотношения, а дори и генетиката ни.

Локус на контрола: Има ли пилот в самолета или това е някакво хвърчило?

До каква степен моите лични убеждения, мотивация и характер повлияха на действията ми?“ разкрива откъде се смята, че произлиза контролът на живота. Той дава перспективата дали човек е впрегнат в някаква роля (външен локус на контрол), или лично държи юздите (вътрешен локус на контрол).

Пресечната точка: Баланс.

Виждаме само отвъд решенията, които разбираме.“ е основна концепция в емблематичната филмова поредица „Матрицата“. Около тази философия се развива динамиката „причина-следствие“. Макар и това да оставя малко място за израз на свободна воля, посоката на сюжета се определя именно от нея.

Осъзнатост: Изход от матрицата

Аз възприемам събитията в своя живот и приемам тяхното значение, за да избера правилното решение за действие.“ е сигурната навигация в сложния пейзаж на ежедневието. По-доброто разбиране на вътрешното състояние за мислите, емоциите и реакциите може да се тренира чрез техники за медитация, систематичен анализ, но най-важното: с постоянство и последователност.

Това изгражда навиците за отношение на благодарственост за нещата и събитията, които се оценяват. А също помага за справянето в неблагоприятни ситуации.

Детерминизъм и Либертианизъм: Двете страни на една монета

„Големият план“ и „Свободната воля“ са повече от сблъсък на гледни точки за предопределеност или свобода. И ако едното ни дава аналитичния поглед към живота, то второто – морална отговорност за това какво правим с него.

Картотека
Баланс в свободата с доза предопределеност
Публикация
Баланс в свободата с доза предопределеност
Описание
До каква степен имаме контрол над живота си е дебат за свободната воля и детерминизма. През погледа на осъзнатостта и баланса между причината и следствието се търси изход излизане от "матрицата" на предопределеността.
Автор