YouTube video

СТРЕМЕЖЪТ да се улови една идея, която пресъздава динамиката в промяната на света около нас, е представен от поета Атанас Далчев в неговото произведение „Художникът и вятърът“. Усещането за ритъм на езика, мащабът на сцените, контрастът „търсено“ – „открито“ и начинът, по който присъства копнежът като преживяване отличават тази поема.


Художникът искаше да нарисува вятъра,
        и рисуваше листа, които излизат лудо от
        пожълтялото дърво като искри от разпалван огън.
Той искаше да нарисува вятъра,
        и рисуваше как се струи и проблясва тревата
        в ливадата.
Той искаше да нарисува вятъра,
        и рисуваше облаци, пръснати в паническо
        бягство по небето.
Художникът искаше да нарисува вятъра,
        и виждаше винаги, че рисува друго.
 
1977 г.

Художникът и вятърът, Атанас Далчев
https://voiceover.bg

Картотека
Художникът и вятърът - Атанас Далчев (аудиозапис на прочит)
Публикация
Художникът и вятърът - Атанас Далчев (аудиозапис на прочит)
Описание
Усещането за ритъм на езика, мащабът на сцените, контрастът "търсено" - "открито" и начинът, по който присъства копнежът като преживяване отличават тази поема.
Автор