YouTube video

Амос Оз

Според мен, ако човек стане свидетел на голямо бедствие – да кажем пожар – пред себе си има три принципни възможности.

Първата е бягайте надалеч и остаете бавните да изгорят.

Втората, напишете гневно писмо до Главния редактор на Вашия вестник с настояване отговорните за пожара хора да бъдат позорно уволнени. Или организирайте демонстрация със същата цел.

Третата е: донесете кофа с вода и я излейте върху пламъците.

Ако не намирите кофа – вземете чаша.

Ако нямате чаша – използвайте чаена лъжичка. Чаени лъжички има навсякъде.

Да, знам, чаената лъжчка е малка, а пожарът – огромен, но ние, ние сме милиони! И всеки разполага с чаена лъжичка. Затова искам да основа един нов орден: Ордена на чаената лъжичка.

Призовавам хората, които споделят мнението ми, да не бягат. Нито да пишат писма. А вместо това е по-добре да действат! Макар и с чаена лъжичка.

Да тръгнат по улиците с малка чаена лъжичка на ревера. За да се разпознаваме. Да знаем, че сме заедно, в едно братство. В един орден, наречен Ордена на чаената лъжичка.

Такава е моята философия накратко.

Или, ако щете, в чаена лъжичка.

www.voiceover.bg

Картотека
Ордена на чаената лъжичка - Амос Оз (аудиозапис на прочит на български език)
Публикация
Ордена на чаената лъжичка - Амос Оз (аудиозапис на прочит на български език)
Описание
Според мен, ако човек стане свидетел на голямо бедствие - да кажем пожар - пред себе си има три принципни възможности. Призовавам хората, които споделят мнението ми, да не бягат. Нито да пишат писма. А вместо това е по-добре да действат!
Автор