Startup Europe Week е глобална инициатива, която се провежда в повече от 300 града в над 50 държави. Нейна мисия е да свърже участниците в общия разговор за бъдещето на Европа чрез подкрепа, която да изведе “от гаража на улицата” нови бизнеси, които да променят местната общност към по-добро. На 15 и 16 март Варна също ще се включи в Европейска седмица на стартиращите компании.

#SEW19Varna е двудневен формат с фокус ресурси за предприемачите във Варна и региона. Участници от различни национални, обществени, неправителствени и частни организации ще представят възможностите за подкрепа при стартирането, устойчивия растеж и глобалното включване на една компания. В програмата ще се споделят и различни истории за успех, които да мотивират публиката за про-активна реакция. Най-важните дати, които трябва да си запишат за различни програми, обучения и събития ще бъдат допълнени от неправителствени организации и фондации за обучения.

Startup Europe Week през 2019 година ще разшири погледа към необходимите за стартиращите компании ресурси, като бъдат включени темите за квалифицираните човешки ресурси и трансфер на знание за иновации и конкурентно предимство. Работещи за професионално развитие чрез участие на ученици и студенти в учебно-тренировъчни фирми, учебни компании, както и чрез менторски програми ще споделят своите цели и успехи в процеса за създаване на финансово и социално отговорни обществени лидери. Студентски организации ще представят инициативите си за предприемачество, лична и експертна квалификация.

Инструментите за финансиране с различни програми на Европейски съюз и фондове на местната администрация също ще бъдат представени.

По време на втория ден, 16 март, са предвидени дискусионни модули. Участниците ще обсъждат възможностите си за принос към ключовите моменти при изграждането на еко-система за предприемачество.

Връзка към събитието Startup Europe Week 2019 Varna във Facebook

Снимки от събитието

Картотека
Startup Europe Week във Варна през 2019-а година
Публикация
Startup Europe Week във Варна през 2019-а година
Описание
Startup Europe Week е глобална инициатива, която се провежда в повече от 300 града в над 50 държави.
Автор