АРХИТЕКТУРНИЯТ КОНКУРС ЗА НОВА СГРАДА НА КАРИН ДОМ във Варна, организиран от Optimistas, избира финалистите и проектът-победител, който ще бъде реализиран на терен, безвъзмездно предоставен от Община Варна. Провеждането на състезание в такъв формат за частен проект не е задължителен по никакви условия. Това е решение на фондацията за търсене на предложение, което постига най-добър резултат в баланс между функционалност, дизайн и ситуиране.

Разликата между сблъсък на мнения и обмяната на идеи е в богатството на конструктивния диалог за резултат с добавена стойност. Да се комуникират концепции, да се търсят общи ракурси и да се достигне до споделена визия са етапи в процеса на дискусия, които разкриват нови хоризонти от възможности за поглед към света.

Първоначално беше определена структура на заданието, което отразява необходимостта и условията за извършване на различните дейности. Последва неговата валидация за реалистичност на изпълнението. Финалната версия беше публикувана и редица студиа бяха поканени да вземат участие.

147 проекта бяха получени след стартиране на кандидатстването. Първоначалната обработка бе работата на техническата комисия. Нейна задача беше да направи проверка дали са спазени основните условия за:

  • Обща застроена площ
  • Съобразяване с условията на строителните регулации
  • Наличност на всички помещения и на необходимите връзки между тях
  • Квадратура на отделни модули
  • Адекватно бюджетиране и дали то отговаря на възможностите на проекта

Организаторите на конкурса бяха предвидили рамка на процеса и осигуриха участие на експерти от различни области – конструктори, противопожарна безопасност и други – които да подкрепят журито от архитекти с оценка на специфичните аспекти.

Първите впечатления за изпълнението на заданието бяха с фокус цялостност на дизайна, формообразуването и разчленяване на обемите, композиция и обвързаност на архитектурата с предназначението на сградата, осветеност, специфичните условия при експлоатация и комуникацията с вече съществуващите постройки около нея. В допълнение се анализираха решенията за съхранение на залените площи и тяхното ефективно използване. Водещ беше и въпросът за последващата поддръжка.

След обсъждане бяха изведени предложенията, които се отличават по тези критерии и предлагат разнообразие в стила си.

Последва ревизия на техническите протоколи, за да се потвърди съответствието и изпълнението на заданието в детайли. След този анализ продължи обсъждането на проектите и избор на водещите във всяка категория на различните концептуални стратегии.

Протоколите от дискусиите и оценяване по различните критерии в заданието се водеха през цялото време и помогнаха за систематизирания анализ при всеки следващ етап, без да се губи време за повторения или поради промяна на подхода. Тази консистентност позволи ефективната оперативна работа. 

За всеки от участниците в конкурса беше подготвена аргументирана обратна връзка. Тя отразява силните и слаби страни в предложението им, които определят неговото общо класиране.

Таблата, представящи проектите, бяха с различен дизайн, съдържание и оформление на информацията. Това дава креативна свобода, която трябва да бъде съобразена с:

  • Лесен прочит
  • Извеждане на основните технически и функционални особености
  • Ясно представяне на ситуацията и пропорции
  • Реалистичност на фасадното възприятие спрямо позиционирането й към съседните сгради и човекопотока

Оперативното участие в конкурс като този не е ограничено до тесен кръг от експерти. Доброволците, които помагат за логистични и административни процеси, имат възможност да предизвикат границите на своите знания в нови посоки. Освен запознаването със специфични аспекти на архитектурната, проектантска, техническа и институционална дейност, добавена стойност са и социалните преживявания.

Инвестирането на време в обществено-ангажирана дейност е решение, което има въздействие отвъд отделната личност.

И това е силата в магията да подпомагаш местната общност при търсенето на социално отговорни решения.

Международен архитектурен конкурс  за новата сграда на Карин Дом


Картотека
Архитектурен конкурс за нова сграда на Карин дом - поглед отвътре
Публикация
Архитектурен конкурс за нова сграда на Карин дом - поглед отвътре
Описание
Разликата между сблъсък на мнения и обмяната на идеи е в богатството на конструктивния диалог за резултат с добавена стойност. Да се комуникират концепции, да се търсят общи ракурси и да се достигне до споделена визия са етапи в процеса на дискусия, които разкриват нови хоризонти от възможности за поглед към света.
Автор