Защо потребителски дизайн?

Начинът на взаимодействие определя решението дали да се случи нещо, или не. При междуличностните взаимодействия има възжмоност за адаптивност – според ситуацията, отношенията и други фактори. Дизайнът на продуктите може да компенсира до известна степен някои недостатъци или да създаде такива трудности за потребителя, че в определен момент той да се откаже да ги използва. Или още по-лошо: негативното му впечатление да е толкова силно, че споделяйки го с други хора да унищожи потенциала на всички вложени усилия и добри намерения. Какво повече от красиви картинки е продуктовият дизайн, който осигурява удовлетвореност от употребата и постигнатите резултати?

Историята продължава →