В голямото пътешествие, наречено Живот, преминаваме през различни гари и пътуваме с различни хора. Подобно на всеки човек, така и всяко място има своя характер. То започва с архитектурата, допълва се от усещането за градска среда и обичайно приключва на маса. Защото неизбежно всеки туризъм в даден момент се превръща в кулинарен. Да се появи…

Read More