Според мен, ако човек стане свидетел на голямо бедствие – да кажем пожар – пред себе си има три принципни възможности.

Историята продължава >>