Ивайло Георгиев

Визия

Време уловено в кадър

Вдъхновяваща природа, сгради, събития и предмети от ежедневието – в две измерения и стотици хиляди пиксели