Varna Toastmasters e първият клуб в цял свят, където срещите се провеждат на български език. Като част от международната организация Toastmasters International, във Варна всеки може да подобри своите лидерски умения за публично говорение, даване и получаване на обратна връзка. Участниците имат индивидуални програми за обучение, а тук е моята втора реч от второ ниво на Динамично лидерство.


СЛОВОТО Е ДЪХ НА ЖИВОТ. В това вярва Шекспир. А вие?

Аз лично не бих. Не че идеята не е красива, но цитатът е от филм. Така че, колкото и хубава да изглежда тази мисъл, аз имам известни резерви за нейната автентичност. Примерът иде да покаже, че независимо колко голяма е силата на едно послание, много неща могат да се объркат. Затова днес фокусът е не красотата на комуникацията, а нейната ефективност.

Сега искам да помислите за ситуация, която вярвам, че е позната на всеки от нас. В даден момент, много важен при това, да знаете какво трябва да кажете, но думи да не излизат от устата въобще? Има ли някой, който да не е преживявал това? БАМ! Гълтаме си граматиката.

А комуникацията си има своите правила. За някои от вас те ще прозвучат познато, но пък се надявам, че представянето на „голямата картинка“ да бъде полезно.

В началото бе Словото. Отново красива мисъл с анонимен автор, макар и от безспорно авторитетен източник. Но не е ли преди това ИДЕЯТА, която прозвучава чрез Словото. Ако една комуникация е лишена от смисъл, не е ли тя лишена и от съдържание?

Не винаги вината за това е на автора. Дори идеята да е налична, нещата могат да се объркат на следващия етап – при така нареченото „кодиране“. Какви думи да изберем? Какви похвати на изказа да използваме? В каква форма да споделим мислите си? И как да ги подкрепим с помощта на невербалната комуникация?

Днес ние сме свързани помежду си по много по-различен начин. Каналите за комуникация са преобладаващо електронни. ZOOM е новото кафене във виртуалния ни квартал. И това място също си има своите специфики. И ако те не се познават – има риск да останем неразбрани.

Ето една история за пропуснатите ползи и поуките, които откриха губещите в нея.

Преди поредното прекратяване на всякакви събирания бях на обучение в София. То се провеждаше в хибриден формат – участниците бяхме в залата, а част от лекторите се включваха по интернет. Организаторите се бяха погрижили всичко да бъде перфектно от нашата страна на връзката – организация на времето, екран, озвучаване, безжичен микрофон. НО!

Половината от лекциите бях на ръба на провала, защото водещите в конферентния разговор имаха ужасни микрофони. Нищо не се разбираше. И беше голяма загуба. Защото бяха поканени хора, които знаят много и много можеш да научиш от тях.

В почивката, една от дамите в обучението, която е преподавател в училище, което провеждаше своите часове online, каза: „Сега разбирам, защо може би учениците ми са толкова зле. Не защото те са лоши, а защото аз не мога да стигна до тях по правилния начин – така че да ме разбират.“

В реалния свят, както и при дигиталния, определящи са и чисто механични особености. Колко отчетливо говорим? Колко СИЛНО или колко вИСОКо?

Най-важният въпрос си остава – на кого, всъщност, говорим? Колко далеч е той от нас? Един вагон книги ли ни дели, както казваше Тодор Колев, или сме си толкова близки, че едно ЗДР КО ПР е наситено със съдържание, показва интерес и носи доза хумор.

Нека обобщим: идея, която кодираме по някакъв начин, така че да достигне запазена в средата на комуникация до получателя и той да я разбера. Кратко, точно и ясно. Като за три. Но с едно на ум.

Преди да си отворите устата, човекът отсреща вече има мнение за това, което ще кажете. Не говорим за впечатленията от външния вид. А за цялата мета-информация, която комуникирате – целенасочено или не.

Да, говоря за социалните мрежи и тяхната сила. Ако медиите са четвъртата власт в едно общество, то социалните медии са … власт в социалните отношения…

О. Боже! То е закодирано в името им! Бяхте ли забелязали досега???

Добре, без паника! Нещата са под контрол! Под контрол на всеки от вас! И всеки от присъстващите е тук, за да помага.

Toastmasters е нещо изключително. Като негови членове или като негови гости, това е и полезно.

Как? Някакви идеи?

Нека споделя своята – имаме защо да бъдем горди, че сме част от тази международна организация. И нека това се знае!

Нека поканим приятелите си на предстоящите състезания за публично говорене и импровизации!

Нека покажем силата на своята мисъл с коментар под въпросите от импровизационните сесии!

Нека бъдем горди!

Нека бъде автентични!


Срещите на Varna Toastmasters се провеждат два пъти месечно. Те са отворени за гости и посещението е безплатно. Всеки от присъстващите може да вземе участие в модула с импровизации.

Varna Toastmasters във Facebook: https://www.facebook.com/varnatoastmasters/

Картотека
Рекох да ти река - Toastmasters реч от второ ниво на програмата Динамично лидерство
Публикация
Рекох да ти река - Toastmasters реч от второ ниво на програмата Динамично лидерство
Описание
Независимо колко голяма е силата на едно послание, много неща могат да се объркат. Затова днес фокус е не красотата на комуникацията, а нейната ефективност.
Автор