Истината: винаги последователна и логична

ЖИВЕЕМ В ДВА СВЯТА – реален и действителен. На пръв поглед не би следвало да има разлика. Авторитети по въпросите за човешката психика обаче откриват две допълващи се тълкования. Реално е всичко, но според начина, по който го възприемаме. Действително е самото случване на заобикалящия ни живот.

Историята продължава →

Ден рожден на свободата

НАЦИОНАЛНИЯТ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ трети март се свързва предимно с героичните подвизи за Освобождението и Шипченската епопея. Традиционни са масовите събития при Паметника на свободава, както и тъжествените зари-проверка с гръмки илюминации и още по-гръмки слова. Заслужена почит се отдава на хилядите знайни и незнай воини, които с цената на живота си са отвоювали свободата ни.

Важен за мен е прочитът на лична радост, човешко страдание и признанието, което обвързва. Това открих в стихотворението на Дамян Дамянов „Българио на живи и на мъртви…“ и исках да бъде чуто в приложения запис.

Историята продължава →

2021 © Ивайло Георгиев