Числа, числа, числа!” – рекъл едно време Търговецът и запретнал беше ръкави да опише целия пазар. “Метрики, метрики, метрики!” думаше Бизнесменът на своя Маркетолог и все го питаше колко парички ще получи от всеки похарчен за реклама лев.

Тази вариация на Каравеловото въведение в “Мамино детенце” иде да покаже, че колкото и отминали да изглеждат някои неща – те си остават част от същината на нашия живот. Както в личния, така и в професионалния. Отричането им само би било неуместно.

Като такова може някой без въображение да определи и цялото това въведение по темата за бизнес подходите в дейността на гражданските организации. Нито съм първият, нито ще съм последният, който посочва връзката между двете. Tова е моят начин да разкажа тази история.

Филип Котлър, бащата на науката Маркетинг, каквато я познаваме днес, вече има редица публикации по темата. Да се чуди човек, как е успял да ме изправари с няколко обиколки! Аз обаче не се състезавам. Колкото и да бърза човек, в края на деня нощта идва и нов ден започва след това.

За жалост един прочит на дигиталната среда днес не обещава светло бъдеще утре за гражданските организации и резултатите, които постигат с комуникацията си в настоящата медийна реалност.

Искам да направя едно уточнение: когато говорим за медии нямам предвид само платформите и каналите на така наречената Четвъртата власт – издания с редакции и практикуващи журналистика. Искам да сме на една страница и затова ще подчертая, че медия е всеки носител на информация. Парче хартия, картинка на екрана, а дори социалните мрежите вече са все по-наричани социални медии.

В тях лесно се достигат аудитории, публикува съдържание и те самите подканват да се инвестира някой лев, за по-добри резултати. Всичко това обаче далеч не означава, че тези постижения са със стойност.

И когато основната цел на дейността е да се реализира полза за местната общност със споделена идея или призив за действие, нещата стават осезаемо предизвикателни. Отвъд весел шрифт, ярък цвят и подскачащ арт във всякаква форма.

Резултатът е, че резултат липсва.

Много (от)клик, голяма ангажираност с реакция и … толкова.

Да, COVID-19 създава трудности. Нещата се променят, но това е хубаво. Защото е възможност! За нов поглед към ситуацията. За нов прочит. За адаптиране. Не оцеляват най-силните или най-бързите. А само приспособимите.

Това е и моето виждане – да се постигане нещо ново за гражданските организации, които работят за развитие на демократичните ценности. Да се възприемат принципи, които са се доказали цифром и словом в бизнеса и да се приложат в работата на неправителствения сектор. Има си експерти за различните финансови аспекти и работни процеси. Аз не съм от тях. Но поназнайвам нещо за електронните и дигиталните медии.

Затова, воден от разбирането, че дела трябват, а не думи – с подкрепата на организации, които работят за развитие на демократичната култура – съм решил да споделя доказани в работата ми бизнес-практики на успешната комуникация в дигитална среда.

Работилница за истории” е подобно на часове по йога за културисти. Програмата е и като карате тренировка за членовете на литературния клуб.

В двата модула на обучение ще бъдат споделяни идеи, методи и инструменти, сред които участниците да припознаят най-правилния за техния подход. Без да се очаква от тях да зарязват всичко до момента и да тръгват в нова посока. Със съдържанието на този семинар в две части те ще могат да обогатят своята работа.

Всяка монета има две страни. Иначе не би имала стойност. Затова с взаимно споделяне на опит и наблюдения ще се търсят с конструктивен тон мненията, които да подобрят цялостното присъствие на една неправителствена организация в дигитална среда.

Ще бъдат разгледани принципи на традиционните продажби, пътят на потребителското преживяване и как се случва успешно планиране за бизнес резултати. Всичко това с цел да се помогне за устойчивото изграждане на възприятието за организацията в местната общност.

Кратко, точно и ясно – като за три – проектът е описан на страницата му, където е публикувана формата за заявление за участие.

А то ще си струва, не защото е платено. Даже напротив – безплатно е и дори се предоставя бюджет, който да се използва от одобрените участници, за да реализират свои стратегии за комуникация в дигитална среда.

Срок за регистрация: 10 март 2021 година

Проектът се изпълнява с подкрепата на фондация „Софийска платформа“, MitOst e.V. и фондация „Меркатор“ като част от програмата „Европа като общност на граждани“
Картотека
Работилница за истории - обучение за ефективна дигитална комуникация
Публикация
Работилница за истории - обучение за ефективна дигитална комуникация
Описание
Как да се използват търговски приниципи на комуникация от граждански организации за постигане на метрични резултати? Какви са най-добрите примери и модели при съставянето на едно съобщение за ефективното му разпространение?
Автор